ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA LOGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Z SIEDZIBĄ W NAGOSZEWIE

Dnia 7 września nastąpiło rozstrzygnięcie Konkursu plastycznego – „Logo Gminnej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej z siedzibą w Nagoszewie”, pod patronatem Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka.

  Wręczenie nagród odbyło się podczas Gminnych Dożynek w Komorowie. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej z siedzibą w NagoszewiePani Agnieszka Kosewska podziękowała za miłą współpracę członkom Komisji Konkursowej, Pani Annie Radziszewskiej przewodniczącej Komisji i Pani Agacie Stachacz – Sekretarz Gminy Ostrów Mazowiecka, oraz Patronowi Konkursu – Wójtowi Gminy Ostrów Mazowiecka – Panu Waldemarowi Brzostkowi za wsparcie i przychylność w trakcie trwania konkursu. Pani Dyrektor podziękowała wszystkim osobom biorącym udział w konkursie (a było ich 60) i pogratulowała uczestnikom nagrodzonych prac.

     Następnie Pani Anna Radziszewska – Przewodnicząca Komisji odczyta protokół z posiedzenia komisji, po czym nastąpiło wręczanie nagród.

     Nagrody wręczał Patron Konkursu – Wójt Gminy Ostrów Mazowiecka Pan Waldemar Brzostek, oraz Sekretarz Gminy Ostrów Mazowiecka- Pani Agata Stachacz.

     Zgodnie z założeniami regulaminu konkursu, biorąc pod uwagę oryginalność ujęcia tematu, twórczość, zgodność pracy z tematyką konkursu, dobór technik plastycznych i poziom artystyczny poszczególnych grup wiekowych, Komisja dokonała oceny prac w następujących kategoriach:

Kategoria 1 – klasy I-III Szkoły Podstawowej,

Kategoria 2 – klasy IV-VI Szkoły Podstawowej,

Kategoria 3 – klasy I-III Gimnazjum.

 

KLASYFIKACJA NAGRODZONYCH PRAC PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

 

W kategorii klas I – III  Szkoły Podstawowej :

 

Miejsce I - KACPER KOMOROWSKI - Szkoła Podstawowa im. płk. Ludwika Bociańskiego w Komorowie - kl.II,

 

Miejsce II - KACPER PIANKO - Szkoła Podstawowa im. płk. Ludwika Bociańskiego w Komorowiekl. II,

 

Miejsce III - KAROLINA BRZOSTEK - Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 roku w Nagoszewie - kl. III.

 

Wyróżnienie - JOANNA SKUPIEWSKA - Szkoła Podstawowa w Jasienicy im. Janusza Korczaka, - kl. III,

 

Wyróżnienie -  ALEKSANDRA KOWALCZYK - Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 roku
w Nagoszewie
- kl. I.

 

W kategorii klas IV – VI :

 

Miejsce I - EMILIA JAMIOŁKOWSKA -  Szkoła Podstawowa w Jasienicy im. Janusza Korczaka - kl. IV,

 

Miejsce II - JULIA BYLER - Szkoła Podstawowa w Nagoszewce im. Papieża Jana Pawła II – kl. V,

 

Miejsce III - WERONIKA ZĘGOTA - Szkoła Podstawowa w Jasienicy im. Janusza Korczaka – kl. V.


Wyróżnienie - PATRYCJA NAGÓRKA Szkoła Podstawowa w Ugniewie im. Kornela Makuszyńskiego – kL. VI,

 

W kategorii klas I – III  gimnazjum:

 

Miejsce I - ZUZANNA ROMANIK - Publiczne Gimnazjum Nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Nagoszewie – kl. I b,

 

Miejsce II - AGNIESZKA JÓŹWIK - Publiczne Gimnazjum Nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Nagoszewie – kl. III,

 

Miejsce III - JULIA ZĘGOTA - Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Św.Stanisława Kostki w Komorowie - kl. I.


Wyróżnienie - ZOFIA ZABORA - Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Św. Stanisława Kostki w Komorowie - kl. I,

 

Wyróżnienie - OLGA TYL - Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Jasienicy im. Ks. Pułkownika Antoniego Warakomskiego – kl. I b.


© 2018 GBP w Ostrowi Mazowieckiej z/s w Nagoszewie   |   Realizacja: Interefekt.pl